Selecteer een pagina

Interview: Karwan Fatah-Black

Gepubliceerd: 28 januari 2021

Karwan Fatah-Black, historicus, auteur en universitair docent koloniale geschiedenis. Tevens oprichter van de Landelijke Onderzoeksagenda Slavernijwetenschappers. Op 30 juni hield Fatah-Black de jaarlijkse Keti Koti lezing tijdens de Nationale herdenking. Sylvana Terlage (NiNsee) interviewde hem voorafgaand aan zijn lezing.

Je hebt als historicus inmiddels enorm veel kennis rondom het slavernijverleden vergaard en ook een aantal boeken gepubliceerd over het onderwerp. Hoe ontstond deze interesse voor dit verleden bij jou?

Van huis uit heb ik meegekregen dat de geschiedenis die machthebbers vertellen misleidend is. Bij ons thuis werd het belangrijk gevonden dat we de ware geschiedenis vertellen over het verzet tegen fascisme en over oppositiebewegingen tegen de dictaturen van Soeharto, Pinochet en Saddam. Misschien heeft dit onbewust ook meegespeeld dat ik me al snel thuis voelde bij de geschiedenis van slavernij en clandestien verzet. Het is bij uitstek een veld waar macht en ongelijkheid zichtbaar is in de archieven en de kennis die we opbouwen.

Wat zijn  in jouw optiek nog (te veel) onderbelichte delen uit dit verleden?

Er is natuurlijk erg veel onderzoek gedaan naar het slavernijverleden. Toch staan er nog steeds heel wat vragen open. De slavenhandel uit met name de zeventiende eeuw mag echt nog wel eens goed worden doorgelicht. Er ontbreekt nog veel kennis over de betrokken handelaren en de relatie met het buitenland. Maar ook met de economische geschiedenis van de slavenhandel hebben we nog maar een tipje van de sluier opgelicht. Bovendien is er nog heel veel te onderzoeken en te vertellen over de verschillende grote opstanden die er zijn geweest in die periode.

Waarom is het zo belangrijk dat dit (deels verborgen) verleden duidelijker en meer naar de voorgrond komt in Nederland?

Het afschaffen van de slavernij is een van de belangrijkste verworvenheden die we hebben. Maar die afschaffing is op veel manieren onvoltooid. Niet alleen is er nog altijd veel dwang en ongelijkheid, er is ook een erfenis van deze geschiedenis. Dat onderkennen en bestuderen kan helpen om de samenleving van vandaag en de toekomst eerlijker en gelijker te maken.

We zeggen dat zo makkelijk: het is gevoelig of het is beladen.

Wat zijn momenteel thema’s binnen dit onderwerp waar je je de komende periode in wilt verdiepen?

Ik zou beter willen begrijpen hoe de verschillende transformaties in het denken over ras en slavernij zich hebben voltrokken. En dan met name in de Nederlandse culturele en sociaaleconomische context. Voor het buitenland bestaan hier al boeiende studies over, maar voor Nederland is het aanbod nog te mager. En het zou dan vooral interessant zijn om in die analyse macht, internationale betrekkingen en elitecultuur te betrekken en niet weer een uitsluitend op economie gericht onderzoek te doen. De familie Oranje-Nassau loopt natuurlijk als een rode draad door de geschiedenis van de Nederlanden. De Oranjes hebben op cruciale momenten een nieuwe draai gegeven aan de ontwikkeling van het Nederlandse wereldrijk en daarmee ook het slavernijverleden, dat zou ik graag beter willen onderzoeken en begrijpen.

Het slavernijverleden blijft een beladen onderwerp ook in Nederland. Hoe zie jij die bredere verandering in bewustwording en aandacht voor het onderwerp voor je?

We zeggen dat zo makkelijk: het is gevoelig of het is beladen. Maar ik vind het erg verhelderend om dan altijd even door te vragen: wat is er gevoelig en wat is er beladen? En dan merk je dat een groot deel van de main stream gewoon niet gewend is om over deze geschiedenis te praten. Maar dat begint wel steeds meer te komen. Kijk maar naar Museum van Loon en de radio-uitzendingen van Duin en Bouva over hun familieverleden. Het slavernijverleden is nu al 14 jaar onderdeel van De Canon van Nederland. Het hoort er gewoon bij. Er is heel erg veel belangstelling: er is behoefte om te leren hoe we er over kunnen praten en denken. Ik word bij de meest eerbiedwaardige genootschappen uitgenodigd om er over te praten. En daar doet men helemaal niet moeilijk.

We moeten ons niet te veel af laten leiden door de extremistische uithoeken die deze geschiedenis agressief weg willen stoppen. Ik las in de Elsevier een artikel waarin het slavernijmonument in Hoofddorp belachelijk werd gemaakt. Die theatrale agressie is deel van een harde racistische subcultuur. Daar moeten de meeste mensen gelukkig uiteindelijk toch niks van hebben.

In de lezing wil ik het hebben over de ideologische strijd die er in Nederland ontstond na de slavenopstand op St. Domingue onder leiding van Toussaint L’Ouverture en vervolgens het uitroepen van de onafhankelijkheid van Haïti door Jean Jacques Dessalines.

Je gaat ook voor ons dit jaar de Keti Koti Lezing verzorgen, kun je vast een tipje van de sluier weggeven van je lezing?

Dat Nederland nogal laat was met het afschaffen van de slavernij weet iedereen inmiddels wel. Maar door de manier waarop we altijd met die datum van 1 juli 1863 en de tien jaar staatstoezicht bezig zijn vergeten we de internationale context en de lange voorgeschiedenis. De geschiedenis ontwikkelt zich niet rechtlijnig naar steeds meer vrijheid, maar kent scherpe bochten en soms lange omwegen. In de lezing wil ik het daarom hebben over de ideologische strijd die er in Nederland ontstond na de slavenopstand op St. Domingue onder leiding van Toussaint L’Ouverture en vervolgens het uitroepen van de onafhankelijkheid van Haïti door Jean Jacques Dessalines. Met beide momenten werd heel erg meegeleefd in Nederland, veel meer dan nu vaak wordt gedacht.

Tot slot hoe ga je dit jaar zelf Keti Koti vieren?

Meestal ben ik bij de plechtigheid en doe ik mee aan debatten en andere evenementen. Dit jaar gaat het allemaal anders zijn, maar hoe weet ik nog niet.

Dit interview verscheen eerder op de website van NiNsee.

Meer LNSV

HET STADSARCHIEF: AMSTERDAM EN SLAVERNIJ

HET STADSARCHIEF: AMSTERDAM EN SLAVERNIJ

Honderdachtenzeventig verloste slaven uit Algiers bedancken de Edele Heeren Burgemeesteren van Amsterdam op het Stadthuys voor haer Verlossinghe, door Jan Luycken, 1692. Collectie Stadsarchief...

Podcast luistertips

Podcast luistertips

Dichtbij wit Radiodocumentaire waarin Nicole Terborg op zoek gaat naar ervaringen, mechanismen en blinde vlekken in haar eigen omgeving. Ze gaat voor het eerst het gesprek aan met familieleden,...

MET DE KRACHT VAN DE VOOROUDERS

MET DE KRACHT VAN DE VOOROUDERS

Op 28 mei 2021 presenteerden de organisaties die de verkenning voor een nieuw museum over de trans-Atlantische slavernij uitvoerden hun rapporten aan het college van B en W van Amsterdam. Een...

HET VERLEDEN HEEFT EEN HUIS: GIJS STORK

HET VERLEDEN HEEFT EEN HUIS: GIJS STORK

Met het onderzoeksproject Het verleden heeft een huis verleggen we de focus naar de intimiteit van het eigen huis en de sporen van het slavernij en koloniale verleden die daarin aanwezig zijn,...

HET VERLEDEN HEEFT EEN HUIS: RON SITEUR

HET VERLEDEN HEEFT EEN HUIS: RON SITEUR

Met het onderzoeksproject Het verleden heeft een huis verleggen we de focus naar de intimiteit van het eigen huis en de sporen van het slavernij en koloniale verleden die daarin aanwezig zijn,...

SABI SURINAME: Instagram tv

Sabi Suriname: Tropenmuseum Bij Sabi Suriname stappen kinderen in een andere wereld en komen meer te weten over Suriname, de band met Nederland en de verbondenheid met de wereld. Ze varen mee op een...

INTERVIEW: JOANDI HARTENDORP

INTERVIEW: JOANDI HARTENDORP

Wie is Joandi Hartendorp?  Mijn naam is Joandi Hartendorp, dat is mijn Nederlandse naam. Ik ben geadopteerd uit Haïti. Eigenlijk heet ik Marie Lucie Metellus, maar mijn Nederlandse naam is...

LNSV x 1873: de button is terug

LNSV x 1873: de button is terug

1873 button + kaart Perez ontwierp een button met het jaartal 1873 om bewustwording te creëren rondom de tien jaar durende onbetaalde werkplicht van tot slaafgemaakten in Suriname, na de officiële...

De verhalen van Anansi

De verhalen van Anansi

Van oudsher, werden Anansi-tori’s ter plekke via de oraliteit overgedragen. Ruud Schinkel creëerde een bundel waarin de oude verhalen opnieuw worden verteld in een kinderboek, in geschreven vorm....

Wat is jouw erfgoed? Laat het ons weten!

Wat is jouw erfgoed? Laat het ons weten!

Syl, Amsterdam “Het schilderij is gemaakt door kunstenaar Sri Irodikromo en staat voor mij symbool en als eerbetoon aan mijn voorouders uit Suriname (die ik niet heb gekend); krachtige en kleurrijke...

CHIBUDIKE : Boodschappers van ontwaking

CHIBUDIKE : Boodschappers van ontwaking

(Chibudike: Ego (links) en Achi Chioma (rechts) eigen foto) Achi Chioma, eigen foto KRACHTIG EN SCHOON Een Surinaamse vrouw en een Nigeriaanse man die zich in Nederland gezamenlijk verdiepen in de...