Selecteer een pagina

Voortgezet onderwijs & MBO

Slavernij niet voorbij

onderbouw

Online lesprogramma over twee actuele onderwerpen: oneerlijke handel en racisme. De lessen kunnen losstaand in de klas worden gebruikt, of als voorbereiding op een bezoek aan het Tropenmuseum, Afrika Museum, Museum Volkenkunde en Wereldmuseum.

Zeeuws Archief: MCC Slavenreis d’Eenigheid

Onderbouw

Slavenreis van de Eenigheid belicht de trans-Atlantische slavenhandel vanuit het perspectief van de slavenreis van het schip de Eenigheid. De website bestaat uit verschillende onderdelen: korte multidisciplinaire lessen aan de hand van werkbladen, verdiepingslessen aan de hand van discussie-, kijk- en onderzoeksopdrachten en suggesties voor verwerkingslessen.

Quaco: Leven in slavernij

onder- & middenbouw

Deze strip is geschreven voor leerlingen van de 2e en 3e klassen in het voortgezet onderwijs. Zo worden ook leerlingen die niet graag of moeite hebben met lezen meegenomen in een spannend en persoonlijk verhaal over slavernij.

De Geschiedenis van Sinterklaas en Zwarte Piet

onder- en bovenbouw

Het lespakket is ontwikkeld door Stichting Nederland wordt Beter. Het dient als een hulpmiddel waarmee een inhoudelijk gesprek over Zwarte Piet en het Sinterklaasfeest met leerlingen gevoerd kan worden.

Ancestors Unknown

Ancestors unKnown biedt jongeren ondersteuning in de zoektocht naar hun afkomst en identiteit. Naast een aantal lessen over koloniale en migratiegeschiedenissen, biedt Ancestors unKnown een aantal genealogie lessen aan, om via stamboomonderzoek en (oral history) interviews op zoek te gaan naar voorouders en familiegeschiedenis.

Mapping Slavery

onder- & bovenbouw

Routes en bronnen voor het VO. Het lesprogramma De Sporen nodigt leerlingen uit zelf op onderzoek te gaan. Met informatie en bronnen ontdekken zij buiten de school, op straat, sporen van slavernij.

Slavernij en jij

onder- & bovenbouw

Slavernij en Jij geeft op educatief verantwoorde wijze essentiële thema’s uit het Nederlandse slavernijverleden weer. De website is geschikt voor docenten, scholieren en studenten van VMBO-T, HAVO, VWO en MBO.

Slavernij en mensenrechten

De trans-Atlantische slavernij is één van de 50 vensters uit de Canon van de Nederlandse Geschiedenis. Het onderwerp komt naar voren in minstens twee van de zeven hoofdlijnen van de Canon, vanuit de uitgangspunten sociale ongelijkheid en wereldeconomie. Sinds 2020 wordt een ook een venster gewijd aan auteur, activist en verzetsheld Anton de Kom (foto).

Slavernij en mensenrechten

onder- & bovenbouw

Het lespakket (EN/NL) belicht de samenhangende geschiedenis van transatlantische slavernij en de opkomst van mensenrechten in een intensieve cursus van vier weken waarin verschillende vakgebieden met elkaar verbonden zijn. Door middel van dans, ruiken, proeven, praten en artistieke producties in lessen over geschiedenis, aardrijkskunde, wetenschap, biologie worden scholieren en docenten uitgenodigd om het verband te erkennen tussen de gruwelen van slavernij en de belofte van mensenrechten.